Furkan CESUR *Kişisel Web Sitesi*
  Canakkale Sehitlerine
 

~~~ Çanakkale Şehitlerine~~~

Şu Boğaz Harbi nedir?Var mı ki dünyada eşi?
En keşif orduların yükleniyor dördü beşi
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya
Ne hayâsızca tahaşşüt ki ufuklar kapalı
Nerde,gösterdiği vahşetle "Bu bir Avrupa'lı"
Dedirir,yırtıcı,his yoksulu,sırtlan kümesi
Varsa gelmiş açılıp mahpesi yahut kafesi

Eski dünya,yeni dünya bütün akvam-ı beşer;
Kaynıyor kum gibi...Mahşer mi,hakikat mahşer
Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında
Ostralya'yla beraber bakıyorsun Kanada
Çehreler başka,lisanlar,deriler rengârenk
Sâde bir hadise var ortada:Vahşetler denk
Kimi hindu,kimi yamyam kimi bilmem ne belâ?
Hani tâûna da züldür bu rezil istila

Ah,o yirminci asır yok mu,o mahlûk-i asil
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyla sefil
Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına
Döktü karnındaki esrarı hayâsızcasına
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz
Medeniyet denilen,kahpe,hakikat yüzsüz
Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbab
Öyle müthiş ki eder her biri bir mülki harab
Öteden saikalar parçalıyor âfâkı
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı

Kafa,göz,gövde,bacak,kol,çene,parmak,el,ayak;
Boşanır sırtlara,vâdilere sağnak sağnak
Saçıyor zırha bürünmüş o nâmerd eller
Yıldırım yaylımı tûfanlar,alevden seller
Veriyor yangını,durmuş da açık sinelere
Sürü hâlinde gezerken sayısız teyyare
Top tüfekten daha sık,gülle yağan mermiler
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler
Ne çelik tabyalar ister,ne siner hasmından
Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu,hâşâ,kahrına edecek ram?
Çünkü te'sîs-i ilâhi o metin istihkâm
Sarılır,indirilir mevki-i müstahkemler
Beşerin azmini tevkîf edemez sun'-ı beşer
Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi
"O benim sun'-i bedîim,onu çiğnetme" dedi
Âsım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek
Çiğnetmedi namusunu,işte çiğnetmeyecek
Şüheda gövdesi bir baksana,dağlar,taşlar...
O rükû olmazsa dünyada eğilez başlar
Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
Bir hilâl uğruna ya Rab,ne güneşler batıyor
Ey bu toprak için toprağa düşmüş asker
Gökten esdâd inerek öpse o pâk alnı değer
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi
Bedr'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi
Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kazsın?
Gömelim gel seni tarihe desem sıymazsın
Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitap
Seni ancak ebediyyetler eder istiab
Bu taşındır diyerek kâbeyi diksem başına
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına
Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyla
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla
Ebr-i Nisânı açık türbene çatsam da tavan
Yedi kandili Süreyya'yı uzatsam oradan
Sen bu aviîzenin altında bürünmüş kanına
Uzanırken gece mehtâbı getirsem yanına
Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem
Gündüzün fecr ile avizeni lebrîz etsem
Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana

Ey şehid oğlu şehid,isteme benden makber
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber

Fâ i lâ tün/fe i lâ tün/fe i lâ tün/fa'lün
Mehmet Âkif Ersoy

 
  Bu site sizinle beraber 32704 ziyaretçi (84185 klik) +472 kez ziyaret edildi... Offshore Jones Act
Offshore Jones Act Counter


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=